Математически игри 

Math-GAMES

Игри и математика в образованието за възрастни

Сборник, пътеводител и курсове за грамотност обучението въз основа на игри

Европейската + Проект Еразъм
No. 2015-1-DE02-KA204-002260

    

 

Math-GAMES download

Math-GAMES
in Facebook

 Math-GAMES
in YouTube

 Math-GAMES
Structure

 Math-GAMES
Target Group

 Math-GAMES
Methodology

 Math-GAMES
in EPALE