Математически игри 

Math-GAMES

Игри и математика в образованието за възрастни

Сборник, пътеводител и курсове за грамотност обучението въз основа на игри

Европейската + Проект Еразъм
No. 2015-1-DE02-KA204-002260

    

 

Math-GAMES в Facebook

Math-GAMES 
в YouTube

структура
на проекта

Целеви групи
на проекта

Math-GAMES методология

Math-GAMES
в EPALE

Изтеглете интелектуална изхода на проекта тук!